Делевски Ел

КатегорияЧастни услуги
МестоположениеПловдив
Рейтинг
0.0

 

Предмета на дейност на „Делевски Ел“ ЕООД е свързан с проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически мрежи ниско и средно напрежение.

Главните насоки на развитие на фирмата са свързани с развитието на електроенергийния сектор и използването на най-съвремените технологии и материали.

Политиката на фирмата е подчинена изцяло на стремежа непрекъснато да се удовлетворяват изискванията, нуждите и очакванията на клиентите.

Фирмата разполага с добри специалисти с богат опит в областта на енергетиката.

УСЛУГИ:

 • Консултации в сферата на компенсация
  на реактивните мощности;
 • Динамична компенсация;
 • Компенсация на капацитивни товари;
 • Компенсация на ел. мрежи с хармоници;
 • Изработка, доставка и монтаж на ККУ;
 • Реконструкция на съществуващи ККУ;
 • Доставка и монтаж на електромери на ниво
  ниско и средно напрежение;
 • Проверка на електромери на място;
 • Доставка и монтаж на защити от пренапрежение
  на ниво ниско и средно напрежение;
 • Фотоволтаични системи – апаратура за
  стрингови табла, инвертори, панели, конектори;
 • Изработка и монтаж на кабелни глави и муфи
  ниско напрежение и средно напрежение;
 • Мълниезащита – мълниеприемници с
  изпреварващо действие и конвенционална
  мълниезащита;
 • Монтаж на токови и напреженови
  трансформатори;
 • Абонаментно обслужване на електрически
  уреди ниско напрежение и средно напрежение.
 • Дистанционо отчитане на трифазни и монофазни
  електромери.
 • Анализ на товарови графици на статични
  електромери.
 • Доставка и монтаж на силови трансформатори
  от 50 кВА до 2500 кВА за напрежение 6 кВ,
  10кВ, 20кВ.
 • Технически ревизии и профилактики и ремонт
  на силови трансформатори.
 • Измерване на изолационно съпротивление
  на силови трансформатори и кабели НН и СрН.
 • Монтаж и доставка на LED oсветление.
 • Монтаж и настройки на релейни защити –
  релейни и цифрови.
 • Доставка и монтаж на анализатори на
  електрическа ел.енергия.
 • Доставка и монтаж на силови трансформатори.

Напишете отзив

Вашата оценка